Daily Archives: 17 sierpnia 2017


Planujesz inwestycję, nie zapominaj o środowisku. Artykuł magazynu „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”

W przypadku niemal wszystkich konkursów skierowanych na inwestycje oraz badania, wymagane są odpowiednie dokumenty środowiskowe dotyczące miejsca realizacji projektu. Najczęściej są to dokumenty dotyczące wpływu projektu na obszary Natura 2000 oraz na gospodarkę odpadami. Niektóre instytucje zarządzające wymagają wspomnianych dokumentów już na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Panuje powszechny mit […]