Archiwa miesięczne: marzec R


Zostaliśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych !

Miło nam poinformować, że w dniu 15 marca 2016 roku WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. Fakt, ten potwierdza, że prowadzona przez nas działalność szkoleniowa jest na wysokim poziomie spełniającym wymagania rynku pracy. Potwierdza to poziom merytoryczny oraz […]


Czy beneficjent to księgowy?

Najważniejszym elementem wniosku o płatność jest precyzyjne rozliczenie wydatków w projekcie. Rozliczenie to musi być wykonane na podstawie dokumentów finansowych (faktur bądź innych dokumentów o równorzędnej mocy). Wdrażając projekt beneficjent staje się w pewnym sensie księgowym, musi bowiem skrupulatnie dokumentować poniesione przez siebie koszty. Jeśli wybieramy się naszym samochodem marki […]


Dotacje dla firm z Woj. Lubuskiego – odpowiedź na częste pytania.

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi możliwości aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Lubuskiego na lata 2014 – 2020, przypominamy, że ogłoszony konkurs daje szanse na otrzymanie wsparcia dotacyjnego na następujące rodzaje projektów: realizacji zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług […]


Wydłużono nabory składania wniosków w ramach RPOWD 2014-2020

W związku z informacjami zamieszczonym na stronach Instytucji Zarządzającej RPOWD 2014-2020 informujemy Państwa o przedłużeniu następujących naborów składania wniosków o dofinansowanie w następujących działaniach: Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych konkurs horyzontalny Nr naboru RPDS.08.05.00-IZ.00-02-028/15 zmiana terminu składania wniosków z dnia 14 marca 2016 […]


Rusza system doradztwa ws. efektywności energetycznej i OZE

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda 3 marca 2016 r. podpisali umowę na realizację projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). – Projekt ma charakter […]


Nowa usługa w ofercie WID Wrocławska Inicjatywa Doradcza

W związku z analizą dolnośląskiego rynku usług doradczych wprowadziliśmy dla naszych Klientów nową i atrakcyjną formę współpracy. W celu zapewnienia maksymalizacji korzyści z możliwości aplikowania o środki europejskie na lata 2014 – 2020 oferujemy usługę pod nazwą „Opieka dotacyjna„. Celem tej oferty jest zapewnienie stałego wsparcia doradczego dla potencjalnych Wnioskodawców […]


Złóż wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego

Obecnie trwa ponad 30 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie można zdobyć na projekty związane m.in. z edukacją, aktywizacją zawodową czy tworzeniem nowych miejsc w przedszkolach. Ogłoszone nabory obejmują między innymi działania związane z edukacją dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie dodatkowych zajęć, programy stypendialne, szkolenia dla nauczycieli, projekty […]