Archiwum dnia: 4 listopada 2015


Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 3.2 A, B, C Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny

 Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.2 A, B, C Efektywność energetyczna w MŚP. Więcej w linku: http://www.dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/150-3-2-a-b-c-efektywnosc-energetyczna-w-msp.html


Ogłoszenie o konkursie – 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz poszczególne ZIT-y pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłosiły nabory wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 10 „Edukacja” Działania 10.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej„. Szczegóły i zasady konkursu znajdzie pod […]